Đức Giám Mục Jacques de Bourges, M.E.P †
(1630– 09/08/1714)

Sinh năm: 1630 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục:

Chịu chức Giám Mục: 17/05/1682

Qua đời: 09/08/1714 († 84)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài  (25/11/1679 – 09/08/1714)

Tiểu sử

Đức Cha Bourges sinh tại Pháp năm 1630. Sau khi chịu chức linh mục, ngài tới Việt Nam năm 1669 và được bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa Tây Đàng Ngoài năm 1679. Ngài qua đời tại Thái Lan ngày 9/8/1714, hưởng thọ 84 tuổi. 

Bài viết liên quan

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Scroll to Top