Đức Giám Mục Jean Davoust, M.E.P

Đức Giám Mục Jean Davoust, M.E.P †
(05/10/1728 – 17/08/1789)

Sinh năm: 05/10/1728 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục: 22/09/1753

Chịu chức Giám Mục: 06/10/1771

Qua đời: 17/08/1789 († 60)

Phó Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (24/09/1771 – 18/07/1780)

Giám mục hiệu tòa Ceramus (24/09/1771 – 17/08/1789)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (18/07/1780 – 17/08/1789)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top