Đức Giám mục Jean-Denis Gauthier, M.E.P. †

Giám mục Jean-Denis Gauthier, M.E.P. †

Đại Diện Tông Tòa Trung Đàng Ngoài

Giám Mục hiệu tòa Emmaüs

Sinh: 13 /11/1810 – Montaigu Jura, France

Chịu chức linh mục: 20/12/1834 – Hội Thừa Sai Paris

Được chọn Phó Đại Diện Tông Tòa của Tây Đàng Ngoài: 10/11/1839

Chịu chức Giám mục: 6/2/1842 – Giám Mục hiệu tòa Emmaüs

Được chọn Đại Diện Tông Tòa Trung Đàng Ngoài: 27/3/1846

Qua đời: 8/12/1877

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top