Đức Giám mục Jean-François Ollivier, M.E.P. †

Giám mục Jean-François Ollivier, M.E.P. †

Phó Đại Diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài

Giám Mục hiệu tòa Castoria

Sinh: 9/9/1791 – Pleurtuit, France

Chịu chức linh mục: 21/3/1818 – Hội Thừa Sai Paris

Được chọn  Phó Đại Diện Tông Tòa của Tây Đàng Ngoài: 6/4/1824

Chịu chức Giám mục: 21/8/1825 – Giám Mục hiệu tòa Castoria

Qua đời: 27/5/1827

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top