Đức Giám mục Jean-Jacques Guérard, M.E.P

Giám mục Jean-Jacques Guérard, M.E.P. †

Phó Đại Diện Tông Tòa của Tây Đàng Ngoài

Giám Mục hiệu tòa Castoria

Sinh: 8/1/1761 – Hottot-les-Bagues, France

Chịu chức linh mục: 25/2/1786 – Rouen, France

Giảng dạy: 11/12/1789 – Linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris

Được chọn  Phó Đại Diện Tông Tòa của Tây Đàng Ngoài: 23/5/1816

Chịu chức Giám mục: 25/7/1816 – Giám Mục hiệu tòa Castoria

Qua đời: 18/6/1823

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top