Đức Giám Mục Joseph Marie Pélagie Havard Du

Đức Giám Mục Joseph Marie Pélagie Havard Du, M.E.P † 

(02/11/1790 – 05/07/1838)

Sinh năm: 02/11/1790 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục: 16/06/1821

Chịu chức Giám Mục: 21/09/1829

Qua đời: 05/07/1838 († 47)

Phó Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (21/03/1828 – 08/02/1831)

Giám mục hiệu tòa Castoria (21/03/1828 – 05/07/1838)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (08/02/1831 – 05/07/1838)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top