Đức Giám Mục Joseph Simon Theurel Chiêu, M.E.P

Đức Giám Mục Joseph-Simon Theurel Chiêu, M.E.P †

(27/10/1829 – 03/11/1868)

theurel chieu

Sinh năm: 27/10/1829 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục: 05/06/1852

Chịu chức Giám Mục: 06/03/1859

Qua đời: 03/11/1868 († 39)

Phó Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (1859 – 24/07/1866)

Giám mục hiệu tòa Achantus (1859 – 03/11/1868)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài  (24/07/1866 – 03/11/1868)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top