Đức Giám mục Louis-Marie Deveaux, M.E.P. †

Giám mục Louis-Marie Deveaux, M.E.P. †

Phó Đại Diện Tông Tòa của Tây Đàng Ngoài

Giám Mục hiệu tòa Lerus

Sinh năm 1711 – Saint-Malo, France

Được chọn  Phó Đại Diện Tông Tòa của Tây Đàng Ngoài: 15/2/1745

Chịu chức Giám mục: 1/5/1746 – Giám Mục hiệu tòa Lerus

Qua đời: 1/1/1756

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top