Đức Giám mục Louis-Marie-Henri-Joseph Bigolet, M.E.P. †

Bigolet
Bigolet

Phó Đại Diện Tông Tòa của Tây Đàng Ngoài
Giám Mục hiệu tòa Antiphrae

Sinh: 22/7/1872 – Cusey, France

Chịu chức linh mục: 21/9/1895 – Hội Thừa Sai Paris

Được chọn Phó Đại Diện Tông Tòa của Tây Đàng Ngoài: 27/6/1911

Chịu chức Giám mục: 12/11/1911 – Giám Mục hiệu tòa Antiphrae

Qua đời: 23/5/1923

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top