Đức Giám Mục Louis Néez, M.E.P

Đức Giám Mục Louis Néez, M.E.P †
(11/02/1680 – 19/10/1764)

Sinh năm: 11/02/1680 (Nước Pháp)

Chịu  chức linh mục:

Chịu chức Giám Mục: 22/11/1739

Qua đời: 19/10/1764 († 84)

Giám mục hiệu tòa Comana pontica (08/10/1738 – 19/10/1764)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài  (08/10/1738 – 19/10/1764)

Thư Chung 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top