Đức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Fx Sang

Giám Mục hiệu tòa Sarda
Nguyên Giám mục Thái Bình

Sinh: 8 /1/ 1932 – Hà Nội

Chịu chức linh mục: 18 /4/ 1958

Được chọn Giám mục phụ tá Hà Nội: 24 /3/ 1981

Chịu chức Giám mục: 22 /4/ 1981 – Giám Mục hiệu tòa Sarda

Được chọn Giám mục Thái Bình: 3/12/ 1990

Nghỉ hưu: 25 /7/ 2009

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top