Đức Giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng

Phaolo Le Dac Trong
Giám mục Phụ tá Hà Nội
Giám Mục hiệu tòa Igilgili

Sinh: 15 /6/ 1918 – Kim Lâm

Chịu chức linh mục: 01 /4/ 1948

Được chọn Giám mục phụ tá Hà Nội: 23 /3/ 1994

Chịu chức Giám mục: 15 /8/1994 – Giám Mục hiệu tòa Igilgili

Nghỉ hưu: 21 /1/ 2006

Qua đời: 7/9/ 2009

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top