Đức Giám Mục Pierre André Retord Liêu, M.E.P

Đức Giám Mục Pierre-André Retord Liêu, M.E.P †

(19/05/1803 – 22/10/1858)

Retord lieu

Sinh năm: 19/05/1803 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục: 31/05/1828

Chịu  chức Giám Mục: 31/05/1840

Qua đời: 22/10/1858 († 55)

Giám mục hiệu tòa Achantus (24/11/1839 – 22/10/1858)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài  (24/11/1839 – 22/10/1858)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top