Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng †
(15/06/1919 –22/02/2009)

duc hong y phaolo tung

“Chúng Con Tin Ở Tình Yêu Chúa”

Sinh năm: 15/06/1919

Chịu chức linh mục: 06/06/1949

Chịu chức Giám Mục: 15/08/1963

Chịu Hồng Y: 26/11/1994

Qua đời: 22/02/2009 († 89)

Giám Mục Bắc Ninh: (05/04/1963 – 23/03/1994)

Giám Quản Hà Nội (18/06/1990 – 23/03/1994)

Tổng Giám Mục Hà Nội (23/03/1994 – 19/02/2005)

Hồng Y Linh mục của nhà thờ S. Maria “Regina Pacis” in Ostia mare (26/11/1994 – 22/02/2009)

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (1995 – 2001)

Giám Quản Tông Tòa Lạng Sơn và Cao Bằng (01/03/1998 – 02/09/1998)

Giám Quản Lạng Sơn và Cao Bằng (02/09/1998 – 03/06/1999)

Tiểu sử: 

Tiểu sử Đức cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

Các Thư Mục Vụ:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top