Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo xứ Thượng Lâm và Phúc Lâm

Thứ năm, ngày 20 tháng 07 năm 2016, vào lúc 9h30 tại giáo xứ Thượng Lâm Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn về ban bí tích thêm sức cho 43 em thuộc hai xứ Phúc Lâm và Thượng Lâm.

Xem thêm hình tại đây

10399 Le Them Suc Ti thuong Lam 2016 22

Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Phêrô còn có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Văn Đoàn quản hạt Thanh Oai, cha An-tôn Nguyễn Văn Dũng Thư Ký của Đức Hồng Y, cha Phaolô Ngô Văn Bắc phó xứ Bảo Long, cha Giuse Nguyễn Khắc Trường phó xứ Lưu Xá, cha phó xứ Mường Riệc, và cha giám quản Gioan Nguyễn Trọng Viên, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý sơ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sáng.

Cũng trong tuần qua, Đức Hồng Y Phê-rô đã ban bí tích Thêm Sức cho 86 em tại giáo xứ Chuyên Mỹ ngày 17/7; 120 em tại giáo xứ Chằm Hạ ngày 23/7; và 302 em tại giáo xứ An Phú ngày 24/7.

BBT

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top