Đức TGM Đại Diện Tòa Thánh chủ sự Lễ Truyền Tin cho lớp Tiền Chủng Viện Hà Nội

1

WTGPHN – Ngày 25/03 vừa qua, Lễ trọng Truyền Tin Chúa Nhập Thể, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam đã chủ sự Bí tích Thánh Thể bằng Anh ngữ cho Lớp tiền Chủng viện 2013-2014 tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội.

Trong bài giảng Đức Tổng Giám Mục đã trình bày 3 thái độ mà các ứng sinh đang tìm hiểu và phân định ơn gọi linh mục cần phải có khi suy niệm Lời Chúa trong phụng vụ ngày lễ. Thứ nhất là thái độ khiêm nhường. Chúa nhập thể và việc truyền tin Chúa nhập thể là sáng kiến từ Thiên Chúa nên Đức Maria không nhận mình là gì và cũng không hoài bão một điều gì, nhưng chỉ nhận mình là tôi tớ và vâng theo Lời Chúa truyền. Ơn gọi không phải khởi đầu và là sáng kiến nơi mình mà từ Thiên Chúa nên người ứng sinh cần phải phân định xem Chúa có gọi mình hay không và ý Chúa diễn tả nơi mình như thế nào. Thứ hai là thái độ yêu mến cầu nguyện. Để phân định ơn gọi phải cầu nguyện. Cầu nguyện là lắng nghe Lời Chúa nói với mình và nhận ra ý Chúa. Thứ ba là thái độ biết loan báo Tin Mừng. Linh mục không phải là người diễn tả thể hiện mình mà là người diễn tả và thể hiện Lời Chúa cho người khác như thiên thần Gapbriel đã mang tin mừng Chúa nhập thể cho Đức Trinh Nữ.

“Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con đã nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành ý Chúa” (Dt, 10:4). Ước gì các ứng sinh sẽ trở nên những người luôn thi hành ý Chúa trên bước đường đi theo Đức Kitô để nối dài mầu nhiệm nhập thể của Người trong thế giới.

1
2

Lớp ứng sinh tiền chủng viện

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top