Đức Tổng Giám mục Giu-se chủ sự Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên long trọng chủ sự Thánh lễ đại triều mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội vào sáng Chúa nhật, ngày 19/5/2024. Đồng tế Thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh, Đức ông Indunil Kodithuwakku – Thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng và quý cha trong Giáo hạt Chính Tòa.

50 ngày sau khi Đức Giê-su Phục sinh, Giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Biến cố này được xem là ngày khai sinh Giáo hội Công giáo. Chính vì vậy, rất đông các tín hữu đã cùng hiệp thông mừng ngày lễ trọng đại.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giu-se khẳng định “Giáo hội là một kỳ công tuyệt vời mà Thiên Chúa đã thực hiện nhờ sức sống của Chúa Thánh Thần”. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ban sức sống và sự bình an cho thế giới hôm nay.

Nhấn mạnh tác động của Chúa Thánh Thần đối với Giáo hội, trong bài giảng Lời Chúa, Đức TGM Giu-se chia sẻ: Ngay từ thời kỳ đầu của Giáo hội sơ khai, Chúa Thánh Thần đã hoạt động mạnh mẽ nơi các tông đồ, nhờ đó các ông có thể trở nên những chứng nhân can đảm tiếp nối công trình của Đức Giê-su nơi trần gian. Khi Tin Mừng được rao giảng đến bất kỳ nền văn hóa nào, chính Chúa Thánh Thần đã soi sáng, hướng dẫn để Giáo hội có thể hòa nhập vào các nền văn hóa địa phương và làm cho các giá trị văn hóa truyền thống được thăng hoa, mang đậm chất Tin Mừng. Đặc biệt trong thời đại của Chúa Thánh Thần hôm nay, quyền năng Ngôi Ba Thiên Chúa luôn gìn giữ Giáo hội qua mọi thăng trầm của thời gian.

Từ đó, Đức TGM mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện, xin Chúa ban cho mỗi người có thể cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình. Bởi chính nhờ ơn thiêng của Chúa Thánh Thần các tín hữu mới có thể sống ơn gọi Ki-tô hữu, biết cách đối nhân xử thế và có khả năng loan báo Tin Mừng.

Phép lành trọng thể cuối Thánh lễ cũng là lời mời gọi mỗi tín hữu mau mắn lên đường gieo rắc Tin Mừng Phục sinh đến muôn nơi. Chắc hẳn dưới tác động của Chúa Thánh Thần, hạt giống đức tin đã được gieo vãi sẽ trổ sinh hoa trái tốt lành cho mùa gặt bội thu.

Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.” (Tv 103)

Truyền thông TGP Hà Nội

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top