Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

(19/02/2005 – 13/05/2010)

Giuse Kiet

“Chạnh Lòng Thương” 

(19/02/2005 – 13/05/2010)

Sinh năm: 04/09/1952

Chịu chức linh mục: 31/05/1991

Chịu chức Giám Mục: 29/06/1999

Giám Mục Lạng Sơn và Cao Bằng (03/06/1999 – 19/02/2005)

Giám Quản Tông Tòa Hà Nội (15/04/2003 – 19/02/2005)

Tổng Giám Mục Hà Nội (19/02/2005 – 13/05/2010)

Các Thư Mục Vụ:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top