Đừng sợ và không đáng sợ – Chúa nhật XII Thường niên A – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

ĐÁNG SỢ VÀ KHÔNG ĐÁNG SỢ

Chúa nhật 12 thường niên A

(Mt 10,26-33)

Đức Giêsu sai 12 Tông đồ đi rao Tin Mừng với những chỉ thị cụ thể rõ ràng. Nhưng rao giảng Tin Mừng không phải là một sứ vụ nhẹ nhàng, dễ dàng. Đó là một sứ vụ nặng nề, đầy hiểm nguy, luôn bị chống đối và bách hại (hiểm nguy như “chiên ở giữa bầy sói”; chống đối và bách hại ngay từ trong gia đình giữa cha mẹ và con cái).

Trước những hiểm nguy đó, hôm nay Đức Giêsu bảo các Tông đồ: “Đừng sợ.”

Đừng sợ rao giảng Tin Mừng! Đừng ngại nói về Nước Trời cho những người khác. Vì chẳng có gì che giấu người ta mãi được, chẳng có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.

Điều Chúa nói lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày. Điều Chúa rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa, Đấng có thể ném cả hồn lẫn xác vào hoả ngục. Như thế, Đức Giêsu dạy chúng ta điều không đáng sợ và điều đáng phải sợ, kẻ không đáng sợ và người đáng phải sợ

Điều không đáng sợ, đó là kẻ chỉ giết được phần xác, nhưng không giết được linh hồn. Điều đáng phải sợ, đó là chết cả phần xác lẫn phần hồn.

Kẻ không đáng sợ, đó là thế gian và người đời. Đấng đáng phải kính sợ, đó là Thiên Chúa.

Thế mà nhiều khi chúng ta sợ chết phần xác hơn sợ chết phần hồn, sợ người đời hơn kính sợ Thiên Chúa. Cụ thể như:

– Sợ bị gây phiền hà, nên không dám rao giảng và sống những đòi hỏi của Tin Mừng (công bằng, bác ái, tự do, ngay thẳng, tôn trọng phẩm giá và bảo vệ sự sống con người) giữa một thế giới tục hóa và xã hội vô thần, đầy gian dối, bất công, tham nhũng, thiếu tự do và nhân quyền.

– Sợ ốm đau bệnh tật, nên đã mua thịt về ăn trong ngày chay mà Hội Thánh buộc

– Sợ đói sợ nghèo, nên đã bỏ lễ ngày Chúa Nhật, ngày Lễ Nghỉ để đi làm.

– Sợ khó ngại khổ, nên chẳng chịu học giáo lý, đi lễ và đọc kinh sớm tối thờ phượng Chúa.

– Sợ ế vợ ế chồng, nên đã sẵn sàng bỏ Đạo, để lấy được vợ được chồng.

– Sợ mất thời gian, tốn công sức, tiền của, nên không dám tham gia hoạt động tông đồ, sinh hoạt hội đoàn, dấn thân phục vụ công ích, xây dựng Giáo Hội và xã hội.

– Sợ mất chức quyền, mất công ăn việc làm, nên đã sẵn sàng chối Chúa, không dám xưng mình là người có Đạo …v.v.

Những kẻ sống như vậy, cần phải nghe cho kỹ lời Đức Giêsu nói hôm nay: “Phàm ai chối Thày trước mặt người đời, Thày cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thày, Đấng ngự trên trời. Còn ai tuyên nhận Thày trước mặt người đời, Thày cũng sẽ tuyên nhận kẻ ấy trước mặt Cha Thày, Đấng ngự trên trời”.

Lạy Chúa Giêsu xin ban ơn thêm sức cho con để con can đảm sống và rao giảng Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top