FABC: Hội thảo quốc tế dành cho các giám mục và các nhà đào tạo linh mục

HoiThao_DocthanLM_1

KHÓA HỘI THẢO QUỐC TẾ

DÀNH CHO CÁC GIÁM MỤC và CÁC NHÀ ĐÀO TẠO LINH MỤC

về

“Những thách đố của thời đại về việc sống đời sống độc thân linh mục trong bối cảnh của khủng hoảng hôm nay trong Giáo Hội tại Á Châu”

1. Từ ngày 14 đến 19 tháng 5 năm 2012 vừa qua, tại Đại Học Đức Mẹ Lên Trời, Bangkok, Thailand, Ủy ban Giáo sĩ của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC-OC) tổ chức một KHÓA HỘI THẢO QUỐC TẾ DÀNH CHO CÁC GIÁM MỤC và CÁC NHÀ ĐÀO TẠO LINH MỤC về đề tài: “Những thách đố của thời đại về việc sống đời sống độc thân linh mục trong bối cảnh của khủng hoảng hôm nay trong Giáo Hội tại Á Châu” (“The Contemporary challenges in Living Priestly Celibacy in the Context of the Present day Crisis in the Church in Asia”). Tham dự Khóa Hội thảo có 91 thành viên từ 7 quốc gia (Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam,) gồm: 1 Hồng y, 2 Tổng giám mục, 5 Giám mục và 83 linh mục phụ trách đào tạo tại Chủng viện.

2. Khóa Hội thảo đã khởi sự với thánh lễ khai mạc do Đức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Bombay, Ấn Độ, chủ sự. Tiếp đến, sau lời khai mạc của Đức cha Vianney Fernando, chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC-OC), cha tổng thư ký Lawrence Pinto đã giới thiệu về chương trình và nội dung của Khóa Hội thảo với 3 mục tiêu sau:

– Để giúp các giám mục, các nhà đào tạo và các linh mục suy nghĩ về nền văn hóa hậu hiện đại và chủ nghĩa luân lý duy tương đối trong thế giới hôm nay ảnh hưởng trên đời độc thân linh mục.

– Để giúp các giám mục và các nhà đào tạo nhận thức sâu sắc trách nhiệm của họ là: các chủng sinh phải được hướng dẫn và chỉ đạo để phát triển về mặt tâm lý và tính dục trong thời gian đào tạo của họ, nhằm hướng đến một đời sống độc thân lành mạnh linh mục trong tương lai.

– Để giúp các linh mục đáp ứng những thách đố của thế giới hôm nay trong lúc sống đời độc thân linh mục và duy trì phẩm giá của chức linh mục.

3. Đề tài của Khóa Hội thảo được khai triển qua 5 bài thuyết trình:

– Những ảnh hưởng của văn hóa hậu hiện đại và thuyết luân lý tương đối trong chức linh mục (Thuyết trình viên: cha Vimal Tirimanna, DCTT, Sri Lanka).

– Phát triển lành mạnh (bình thường) về tâm lý và tính dục hướng đến đời sống độc thân lành mạnh (Thuyết trình viên: cha Lawrence Pinto, MSIJ, Ấn Độ).

– Tình huynh đệ linh mục như là một vệ sĩ bảo vệ đời sống độc thân (Thuyết trình viên: Đức Tổng giám mục Antonio Tagle, Philippines).

– Phương tiện tâm lý và tâm linh giúp đời sống độc thân: Tư vấn và Linh Hướng (Thuyết trình viên: cha Peter Lechner, Philippines).

– Chăm sóc cho các linh mục gặp khó khăn trong lĩnh vực tình dục: quan hệ tình dục khác giới và những quan hệ khác (Thuyết trình viên: Đức hồng y Oswald Gracias, Ấn Độ).

4. Tiếp theo những bài thuyết trình là 3 buổi thảo luận chung, trong đó có một vị phụ trách gợi ý về đề tài khoảng 30 phút và sau đó là những góp ý của các tham dự viên.

– Tác động của cuộc cách mạng điện tử trên đời sống độc thân và khiết tịnh linh mục (Người gợi ý: cha Noel Deslate, Philippines).

– Việc cầu nguyện và khổ chế giúp đời sống độc thân lành mạnh (Người gợi ý: Đức cha Vianney Fernando, Sri Lanka).

– Thói quen lành mạnh giúp có được sự vui tươi và hạnh phúc trong đời sống thể lý của linh mục (Người gợi ý: Đức cha Mylo Vergara, Philippines).

5. Ngoài những giờ thuyết trình cùng với những cuộc thảo luận chung có gợi ý, các tham dự viên còn có những giờ trao đổi theo nhóm để chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm cụ thể liên quan đến đề tài. Cuối cùng vào buổi tối có những giờ gặp gỡ vui tươi (“happy hour”) tạo điều kiện cho các tham dự viên có dịp làm quen với nhau hơn với những nét đa dạng của các quốc gia và văn hóa tại Á Châu. Khóa Hội thảo đã kết thúc với thánh lễ bế mạc do Đức cha Vianney Fernando, chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC-OC), chủ sự.

HoiThao_DocthanLM_1
HoiThao_DocthanLM_2
HoiThao_DocthanLM_3
HoiThao_DocthanLM_4

Lm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Nguồn: WHĐ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top