Giám mục Edme Bélot, M.E.P. †

Giám mục Edme Bélot, M.E.P. †

Đại Diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài

Giám Mục hiệu tòa Basilinopolis

Sinh: 10/5/1651 – Avallon, France

Chịu chức linh mục: 1/1/1678 – Hội Thừa Sai Paris

Được chọn  Phó Đại Diện Tông Tòa từ Tây Đàng Ngoài: 20/10/1696

Chịu chức Giám mục: 8/1/1702 – Giám Mục hiệu tòa Basilinopolis

Kế vị: 9/8/1714 – Đại Diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài

Qua đời: 2/1/1717

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top