Giáo điểm Xóm Trại – Giáo xứ Bút Sơn

GIÁO ĐIỂM XÓM TRẠI

Giáo xứ Bút Sơn

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Trần Văn Mạnh 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top