Giáo hạt Chính Tòa: Họp mặt các linh mục tại Cát Thuế

Sáng thứ Tư ngày 07/4/2021, các linh mục trong giáo hạt Chính tòa Hà Nội đã quy tụ về giáo xứ Cát Thuế, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội để cùng tĩnh tâm và họp bàn công việc mục vụ theo định kỳ đầu tháng chẵn.

Trước hết, quý Cha đã chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải tại nhà thờ từ 9h00 đến 9h45.

Vào lúc 10h00, tại hội trường Giáo xứ, cha quản hạt Antôn Trần Duy Lương đã chủ sự cuộc họp bàn mục vụ trong Giáo hạt cho thời gian tới.

Trong cuộc họp, Ban Thiếu nhi thông báo kế hoạch cụ thể khoá huấn luyện Huynh trưởng trong dịp hè. Vì Giáo hạt vẫn do Cha đặc trách thiếu nhi giáo phận đảm nhận nên quý Cha đã chọn một Cha phụ trách riêng trong Giáo hạt. Cha Gioan Nguyễn Đức Phú, CSsR. thuộc cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã nhận lời phụ trách thiếu nhi trong Giáo hạt.

Ban giáo dân thông báo về lịch trình họp mặt các ban hành giáo trong Giáo hạt vào tháng 6 tới.

Ban Giáo lý thông báo chương trình thi Giáo lý trong Giáo hạt sẽ được tổ chức vào ngày 22/7 tại Cổ Nhuế với nội dung là cuốn Giáo lý hiệp thông. Cha Giuse Trần Ngọc Vàng, Phó xứ giáo xứ Chính tòa được chọn làm phó ban giáo lý của Giáo hạt.

Ban giới trẻ đặt ra lộ trình cho việc tổ chức đại hội giới trẻ của Giáo hạt vào ngày 18/9 tại Giang Xá.

Cha Giuse Đỗ Văn Tuyến, chính xứ Cát Thuế được chọn làm đặc trách Ban Truyền giáo của Giáo hạt.

Trong bữa cơm trưa tại Giáo xứ, quý Cha được cùng chia sẻ với Đức cha Lôrenxô Chu Văn Minh.

Giáo hạt Chính tòa

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top