Giáo hạt Phủ Lý: Lớp tìm hiểu ơn gọi khai giảng năm học mới

01

WTGPHN – Được sự chấp thuận của cha đặc trách ơn gọi giáo phận Hà Nội, sáng Chúa Nhật ngày 23/9/2012, giáo hạt Phủ Lý đã tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 cho lớp tìm hiểu ơn gọi dành cho các ứng sinh của giáo hạt. Hiện diện trong buổi lễ có Cha Quản Hạt Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, Cha Phêrô Nguyễn Văn Nghị, nguyên đặc trách ơn gọi giáo hạt, Cha Giuse Mai Xuân Lâm, tân đặc trách ơn gọi giáo hạt, Cha Phêrô Đỗ Văn Chung và hơn 15 anh em ứng sinh đang tìm hiểu ơn gọi tại giáo hạt.

Sau lời khai mạc, cha quản hạt đã giới thiệu các thành phần tham dự, cảm ơn cha nguyên đặc trách trong những năm qua đã đồng hành cùng anh em ứng sinh và cảm ơn cha tân đặc trách đã vui lòng đón nhận trách vụ mới để tiếp tục đồng hành và giúp đỡ anh em ứng sinh.

Kế đến, cha nguyên đặc trách chuyển giao cho cha tân đặc trách danh sách và các tài liệu có liên quan đến lớp ứng sinh. Ngài cũng trình bày khái quát về tình hình ơn gọi trong những năm qua. Theo danh sách đăng ký từ những năm trước, giáo hạt có hơn 20 em đang sinh hoạt tìm hiểu ơn gọi tại giáo hạt, trong đó có một số em được giới thiệu lên sinh hoạt tại Hà Nội, vì các em học tập tại các trường đại học trên Hà Nội. Năm vừa qua, có một số em sau khi đã sinh hoạt và tìm hiểu lớp ơn gọi tại giáo hạt được ba năm, đã được giáo hạt giới thiệu lên ban ơn gọi của Tổng giáo phận. Năm nay, số ứng sinh đăng ký của giáo hạt là 18, trong số đó, có 15 ứng sinh sẽ tham gia lớp tìm hiểu ơn gọi tại giáo hạt.

Buổi lễ tiếp tục với phần thảo luận về lịch học và chương trình học. Trong tinh thần đối thoại cởi mở, quý cha đã cùng anh em ứng sinh ấn định chương trình học cho năm học mới. Cuối phần thảo luận, một chương trình đã được ấn định, theo đó, lớp sẽ sinh hoạt hai ngày mỗi tháng, vào các Chúa Nhật thứ hai và thứ tư trong tháng.

Buổi lễ kết thúc với phần học tập qui chế đạo tạo ơn gọi Tổng giáo phận do cha quản hạt Phêrô phụ trách. Theo qui chế đào tạo ơn gọi của Tổng giáo phận Hà Nội, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, các ứng sinh sẽ được các cha giới thiệu để tìm hiểu ơn gọi ở các hạt. Để tiện cho anh em ứng sinh, các cha phụ trách ơn gọi ở mỗi hạt sẽ lập danh sách đăng ký hàng năm, tổ chức các chương trình học giáo lý, nhân bản và tu đức ơn gọi cho các em, để các em vừa học đại học vừa tìm hiểu ơn gọi và đồng thời trau dồi đạo đức, giáo lý, thực hành dạy giáo lý và tham gia các sinh hoạt mục vụ ở các nhà xứ.

01
02
03
04
05

Giáo hạt Phủ Lý

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top