Giáo hạt Thanh Oai: Ra mắt Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ khóa I

Thứ Ba, ngày 29/8/2023, tại nhà thờ Giáo xứ Canh Hoạch, Giáo hạt Thanh Oai đã diễn ra Thánh lễ ra mắt Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ (HĐMV) Giáo hạt khóa I, nhiệm kỳ 2023-2026 và mừng lễ quan thầy thánh An-tôn Nguyễn Đích.

Đúng 8h15, Cha Gio-an Nguyễn Huy Thịnh, chính xứ Canh Hoạch, đặc trách ban Giáo dân Giáo hạt Thanh Oai tuyên bố lý do họp mặt và khai mạc chương trình. Hiện diện trong buổi mừng lễ quan thầy và bầu ban HĐMV có Cha Phê-rô Trần Văn Việt, quản hạt Thanh Oai; Cha Giu-se Nguyễn Văn Liên, chính xứ Cổ Nhuế, trưởng Ủy ban Giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội; Cha Giu-se Nguyễn Khắc Trường, đặc trách truyền thông Giáo hạt; Cha Mi-ca-e Nguyễn Ngọc Thanh, đặc trách bác ái; Cha Gio-an Nguyễn Trọng Viên, phó xứ Thạch Bích; quý thầy; quý ban HĐMV giáo xứ và các giáo họ trong Giáo hạt.

8h15 – 9h30, Cha trưởng Ủy ban Giáo dân Tổng Giáo phận chia sẻ về việc bầu Ban Thường vụ HĐMV Giáo hạt. Trong phần trình bày, Cha Trưởng ban tóm tắt chung về tình hình hoạt động của các HĐMV giáo xứ trong Tổng Giáo phận, về việc quản trị giáo xứ, đặc biệt là việc định hướng giúp các hội đoàn trong các giáo xứ. Từ đó dẫn tới nhu cầu cần thiết để thành lập HĐMV cấp giáo hạt theo định hướng của Bề trên Tổng Giáo phận. Đợt bầu chọn HĐMV Giáo Hạt lần này sẽ chọn ra 5 vị trong danh sách 21 ứng viên.

Thánh lễ mừng kính thánh quan thầy An-tôn Nguyễn Đích do Cha quản hạt Phê-rô chủ tế lúc 10h15 cùng tham dự của các thành viên ban HĐMV Giáo xứ và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Canh Hoạch. Sau Thánh lễ là nghi thức giới thiệu và tuyên hứa của các thành viên Ban Thường vụ HĐMV Giáo hạt Thanh Oai khóa I, nhiệm kỳ 2023-2026.

Theo kết quả kiểm phiếu, Ban Thường vụ HĐMV Giáo hạt Thanh Oai khóa I gồm các ông sau:

1. Ông Giu-se Nguyễn Văn Thưởng, xứ Thạch Bích, Trưởng ban Thường vụ
2. Ông Phê-rô Ngô Văn Đáng, xứ An Hòa, Thư ký
3. Ông Giu-se Nguyễn Trọng Chương, xứ Tân Hội, Phó Mục vụ
4. Ông Giu-se Nguyễn Văn Sơn, xứ Đại Ơn, Phó Hội ban
5. Ông Gio-an Nguyễn Văn Tùng, xứ Canh Hoạch, Phó Quản trị tài sản

Chương trình mừng lễ quan thầy và bầu Ban Thường vụ HĐMV Giáo hạt đã diễn ra hết sức tốt đẹp trong sự minh bạch, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của mọi thành phần.

BTT Giáo hạt Thanh Oai

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top