Giáo họ An Cốc – Giáo xứ Tân Độ 

GIÁO HỌ AN CỐC

Giáo xứ Tân Độ 

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: An Cốc – Hồng Minh – Phú Xuyên – Hà Nội

Thành lập:

Quan thầy: An-na (26/7)

Tước hiệu nhà thờ: 

Số giáo dân: 165 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Gioan B. Mai Xuân Lự

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo họ

Nghi thức tuyên hứa ban Mục vụ giáo họ An Cốc

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top