Giáo họ Bình Tân – Giáo xứ Mường Tre

GIÁO HỌ BÌNH TÂN

Giáo xứ Mường Tre

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Bình Tân, Nam Thượng, Kim Bôi, Hòa Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu 

Tổng số giáo dân: 

Linh mục chính xứ: Gioan B. Lê Xuân Tuyến

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo họ:

Giáo họ Bình Tân – Mường Tre: Dâng hoa kính Đức Mẹ tại Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thạch Bích

Giáo họ Bình Tân – Mường Tre: 24 tân tòng lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo

Bình Tân – Mường Tre hồi sinh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top