Giáo họ Bối Xuyên – Giáo xứ Đồng Đội

GIÁO HỌ BỐI XUYÊN
gh bối xuyênNhà thờ Giáo họ Bối Xuyên năm 2006

Giáo xứ Đồng Đội

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Bối Xuyên Hạ – Cộng Hoà – Vụ Bản – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh gia Thất

Nhà thờ xây dựng năm 2002

Số giáo dân: 250 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Antôn Trịnh Duy Công

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top