Giáo họ Bồng Châu – Giáo xứ Hoàng Xá

 GIÁO HỌ BỒNG CHÂU

Giáo xứ Hoàng Xá 

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Tân Mỹ – Phú Cường – Hưng Yên

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 30 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Ngụy Thành Khương

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top