Giáo họ Cửa Giang – Giáo xứ Trung Lương

GIÁO HỌ CỬA GIANG

Giáo xứ Trung Lương

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Cửa Giang, Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 7 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Brunô Nguyễn Văn San

gh cua giang
Nhà thờ giáo họ Cửa Giang năm 2006
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top