Giáo họ Đại Lộc – Giáo xứ Lỗ Xá

GIÁO HỌ ĐẠI LỘC

Giáo xứ Lỗ Xá

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Đại Lộc – Yên Chính – Ý Yên – Nam Định.

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Anton (13/06)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm 2004

Số giáo dân: 28 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Trần Hữu Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top