Giáo họ Đạo Nguyên – Giáo xứ Hoàng Nguyên

GIÁO HỌ ĐẠO NGUYÊN

Giáo xứ Hoàng Nguyên

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Hồng Thái – Tri Thủy – Phú Xuyên – Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phanxico Xavie (03/13)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 300 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phaolô Phạm Văn Mạnh

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top