Giáo họ Giáp Nhì_ Giáo xứ Đại Lại

GIÁO HỌ GIÁP NHÌ

Giáo xứ Đại Lại

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: xóm 2 – Đại Lại – Vĩnh Hào – Vụ Bản – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Augustino 28/8

Nhà thờ cũ xây dựng năm 1946, nhà thờ mới xây dựng năm 2001

Số giáo dân: 276 nhân danh

Linh mục chính xứ: Lm. Antôn Phạm Văn Giảng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top