Giáo họ Hạ Quất – Giáo xứ Nghĩa Ải

GIÁO HỌ HẠ QUẤT

Giáo xứ Nghĩa Ải

Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Thôn Hạ quất- Hợp Tiến – Mỹ Đức – Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Antôn

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 60 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Nguyễn Văn Pháp 

* Các bai viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo họ

Giáo họ Hạ Quất mừng lễ quan thầy Thánh Antôn Padova

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top