Giáo họ Hậu Nha – Giáo xứ Trại Mới

GIÁO HỌ HẬU NHA

Giáo xứ Trại Mới

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Hậu Nha, Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Antôn 13/6

Nhà thờ xây dựng năm 2007

Số giáo dân: 2 nhân danh (hai ông bà Đính)

Linh mục quản nhiệm: Gioan Trần Văn Chiều

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top