Giáo họ Hậu Nha _Giáo xứ Trại Mới

Giáo họ Hậu Nha

Giáo xứ Trại Mới

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Hậu Nha – Hiển Khánh – Vụ Bản – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Antôn 13/6

Nhà thờ xây dựng năm 2007

Số giáo dân: 2 nhân danh (hai ông bà Đính)

Linh mục quản nhiệm: Gioan Trần Văn Chiều

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top