Giáo họ Kệ Châu – Giáo xứ Hoàng Xá

GIÁO HỌ KỆ CHÂU

Giáo xứ Hoàng Xá 

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Kệ Châu – Phú Cường – Hưng Yên

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 70 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Ngụy Thành Khương

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top