Giáo họ Kệ Châu – Giáo xứ Hoàng Xá

GIÁO HỌ KỆ CHÂU

Giáo xứ Hoàng Xá 

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Kệ Châu, Phú Cường, Hưng Yên

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 70 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Đỗ Văn Chung

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top