Giáo họ Kênh Hội – Giáo xứ Vĩnh Trị

GIÁO HỌ KÊNH HỘI

Giáo xứ Vĩnh Trị

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: xã Yên Tiến – Ý Yên – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phêrô 29/06

Nhà thờ xây dựng năm 1925

Số giáo dân: 675 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phêrô Trần Văn Việt

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top