Giáo họ Khai Thái – Giáo xứ Cổ Liêu

GIÁO HỌ KHAI THÁI

Giáo xứ Cổ Liêu

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: Tháng 02/1934

Quan thầy: Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su (01/10)

Tước hiệu nhà thờ ….. hoàn thành năm …

Số giáo dân: 40 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phao-lô Phạm Văn Mạnh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top