Giáo họ Kiều Đông – Giáo xứ Hà Thao

GIÁO HỌ KIỀU ĐÔNG

Giáo xứ Hà Thao

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ sầu bi 15/9

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 172 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Ngụy Thành Khương

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top