Giáo họ La Phù: Ngày chầu lượt 2022

Chúa nhật XIX thường niên ngày 07/8/2022, giáo họ La Phù thuộc giáo xứ Đông Lao đã vinh dự cử hành ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo Phận.

Ngay từ chiều thứ Bảy (06/8), cha xứ Giuse Đỗ Hữu Thoả đã đặt Mình Thánh Chúa cho các hội đoàn trong giáo họ được Chầu Thánh Thể, sau đó là Thánh lễ vọng Chúa Nhật vào hồi 19h00.

Sáng sớm ngày Chúa Nhật, Thánh lễ khai mạc ngày chầu lượt được diễn ra từ 06h00. Sau Thánh lễ, cha xứ Giuse tiếp tục đặt Mình Thánh Chúa để các giáo họ, giáo xứ lân cận cùng đến hiệp thông và cầu nguyện cho giáo họ La Phù.

Đúng 11h00, Thánh lễ đồng tế chính tiệc ngày chầu được diễn ra long trọng do cha Gioan.B Nguyễn Văn Quang (Chính xứ Hà Đông) chủ tế, đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo hạt, quý Sơ đến từ các Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Hưng Hóa, Phát Diệm, Mân Côi Chí Hòa, Phaolo và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse Đỗ Văn Tuyến, chính xứ Cát Thuế đã khởi đi từ các Bài đọc của Chúa nhật XIX để mời gọi cộng đoàn sống một Đức tin tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang, cũng như biết sử dụng của cải Chúa ban như một người quản gia trung tín và khôn ngoan.

Cộng đoàn tiếp tục hiệp thông sốt sắng trong bàn tiệc Thánh Thể.

Nguyện xin Chúa cho cộng đoàn giáo họ luôn sống đức tin vững mạnh và biết siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể qua các giờ chầu, Thánh lễ mỗi ngày.

BTT Gx. Đông Lao

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top