Giáo họ Lam Cầu – Giáo xứ Bàng Ba

GIÁO HỌ LAM CẦU

Giáo xứ Bàng Ba

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 20 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Gioan B. Bùi Quốc Toàn

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo họ Lam Cầu – Bàng Ba khánh thành Đền Thánh Antôn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top