Giáo họ Lạt Sơn – Bút Sơn: Rước kiệu và dâng hoa suy tôn Đức Mẹ

10
10

Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2015, vào lúc 16h30 tại giáo họ Lạt Sơn – giáo xứ Bút Sơn, toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong miền cung nghinh Đức Mẹ. Chủ sự cuộc rước kiệu là cha phó Giuse Nguyễn Khắc Trường.

Sau cuộc rước là Thánh Lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ lúc 18g00 do cha phó Giuse chủ sự, cùng với sự tham dự của thầy phó tế Antôn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ và Thánh lễ được cử hành trong sự trang nghiêm sốt sắng của toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

{besps}tgphanoi/tingiaophan/butson/Latson/Kieumancoi2015{/besps}

Giáo họ Lạt Sơn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top