Giáo họ Mai Xá – Giáo xứ Công Xá

GIÁO HỌ MAI XÁ

Giáo xứ Công Xá

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 04 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý

gh mai xa 2
Nhà thờ Giáo họ Mai Xá

gh mai xa 1
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top