Giáo họ Ngọc Lâu – Giáo xứ Lường Xá (An Mỹ)

GIÁO HỌ NGỌC LÂU

Giáo xứ Lường Xá (An Mỹ)

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Ngọc Lâu, Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 319 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Lm. Giuse Bùi Văn Giáp

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top