Giáo họ Quyết Tiến – Giáo xứ Cát Thuế

GIÁO HỌ QUYẾT TIẾN 

Giáo xứ Cát Thuế

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: Quyết Tiến, Vân Côn, Hoài Đức Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

+ Chúa Nhật: 7h00 tối (mùa hè 7h30 tối)

+ Thứ Năm: 7h00 tối (mùa hè 7h30 tối)

+ Lịch giải tội: trước và sau các giờ lễ

Thành lập: 

Quan thầy: 

Số giáo dân: 531 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Đỗ Văn Tuyến

Scroll to Top