Giáo họ Rinh Tần – Giáo xứ Ninh Mật

GIÁO HỌ RINH TẦN

Giáo xứ Ninh Mật

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Làng Cổ An – Thông Rinh Tần – Yên Bằng – Ý Yên – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ xây dựng năm

Số giáo dân: 20 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Vicentê Phạm Văn Thắng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top