Giáo họ Tân Lâm mừng Đại lễ Chúa Lên Trời

Thứ Năm ngày 18/5/2023, Giáo họ Tân Lâm thuộc Giáo xứ Đồng Gianh long trọng tổ chức rước kiệu, dâng hoa mừng Đại lễ Chúa Lên Trời.

Vào lúc 16h30, con dân trong Giáo họ Tân Lâm cùng quý khách xa gần hân hoan hội ngộ trước sân bóng đá của Giáo họ để cùng nhau tôn vinh Đức Trinh Nữ Ma-ri-a trong ngày Đại lễ Chúa Lên Trời.

Đúng 17h00, dưới thời tiết nóng nực của mùa hè, Cha xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo cùng bà con giáo dân khởi hành cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ xung quanh làng. Được biết, kể từ khi thành lập Giáo họ, đây là lần thứ hai Giáo họ được cử hành cuộc rước.

Sau cuộc cung nghinh Đức Mẹ, Cha xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê, Cha phó Phao-lô, quý thầy, quý sơ cùng các đội hoa trong Xứ hướng về Đức Mẹ đồng tiến dâng hoa tỏ lòng tôn kính Mẹ.

Đỉnh cao là Thánh lễ mừng Đại lễ Chúa Giê-su Lên Trời được long trọng cử hành tại nhà thờ Giáo xứ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, xin Chúa ban cho mỗi người, mỗi gia đình luôn biết canh tân đời sống đức tin và hăng say loan truyền Tình Yêu của Chúa giữa lòng đời hôm nay.

BTT Gx. Đồng Gianh

Scroll to Top