Giáo họ Tân Lâm mừng lễ quan thầy thánh Giu-se

Thứ Năm, ngày 21/3/2024, Giáo họ Tân Lâm trực thuộc Giáo xứ Đồng Gianh hân hoan mừng lễ kính thánh Giu-se quan thầy. 

Vào lúc 15h30, Giáo họ Tân Lâm cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa cung nghinh thánh Giu-se xung quanh xóm làng. Đoàn rước tiến bước trên con đường nhỏ xung quanh là núi đồi. Từng lời kinh, tiếng hát, tiếng cồng chiêng vang lên ca ngợi thánh Giu-se thật trang trọng, sốt sắng.

Đỉnh cao của ngày mừng lễ là Thánh lễ đồng tế lúc 16h30 do Cha phó Phao-lô Trần Xuân Dũng chủ sự. Hiệp dâng trong Thánh lễ có Cha xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo, quý sơ Dòng Mến Thánh Giá, đội cồng chiêng Giáo xứ Đồng Gianh, đội kèn Giáo xứ Bắc Sơn, toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo họ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha phó Phao-lô mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Tổng Giáo phận Hà Nội, cho miền truyền giáo Hòa Bình và cách riêng là Giáo họ Tân Lâm đã nhận thánh Giu-se làm quan thầy. 

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã quảng diễn vai trò của thánh Giu-se trong đời sống gia đình Na-da-rét và mời gọi mỗi người hãy học lấy gương sống của Ngài: Trong Kinh Thánh, hình ảnh của thánh Giu-se rất ít xuất hiện trong các bản văn Tin Mừng, chúng ta chỉ biết được ngài là “một người công chính” (Mt 1,19). Sự công chính đó nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và Thánh nhân được chọn để chăm sóc Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a. Ngài nhận ra tiếng Chúa trong giấc mơ, nhạy bén đọc ra các dấu chỉ và mau mắn chỗi dậy lên đường thi hành sứ vụ. Ngày hôm nay, mỗi người cũng được mời gọi nhạy bén với dấu chỉ thời đại, mau mắn nhận ra tiếng Chúa để thay đổi lối sống, ngõ hầu có thể bước theo con đường của Ngài.

Thứ đến, Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê cũng nhắc nhở mỗi người trong Giáo họ gương sống thinh lặng và nhân đức khiêm nhường của thánh Giu-se. Thinh lặng giúp con người đi sâu vào tương quan với Chúa và tha nhân, để lắng nghe tiếng Chúa nói với mình và nhận ra Chúa nơi tha nhân. Khi mỗi người biết thinh lặng là lúc chính ta để Chúa đi vào đời sống và nhờ ơn Chúa giúp, mỗi người biết can đảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách hàng ngày.

Tin tưởng rằng, qua Thánh lễ hôm nay, mỗi người nói chung và từng gia đình trong giáo họ nói riêng biết mặc lấy tâm tình của thánh Giu-se là biết lắng nghe, mau mắn thực thi ý Chúa và biết can đảm ra đi để trở thành chứng nhân của Chúa. 

BTT Gx. Đồng Gianh

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang