Giáo họ Thao Nội – Giáo xứ Hà Thao

GIÁO HỌ THAO NỘI

Giáo xứ Hà Thao

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thôn nội, xã Sơn hà, huyện Phú xuyên, tỉnh Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 55 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Ngụy Thành Khương

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top