Giáo họ Thọ Lão (Đặc Tư) – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ THỌ LÃO (ĐẶC TƯ)

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Đạc Tư, Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 1922

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Giuse (19/3)

Số giáo dân: 54 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

– Năm 1924 đã làm được ngôi nhà thờ nhỏ để đọc kinh cầu nguyện, nhưng bị xuống cấp. Đến năm 1999 đã làm lại mới hoàn toàn, với diện tích dài 27m, và rộng 6m

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo họ

Giáo họ Đặc Tư thuộc giáo xứ Thụy Ứng rước kiệu mừng kính Thánh cả Giuse quan thày.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top